Hoạt động dự giờ trong Khoa Y- Trường CĐYT Bình Thuận
Dự giờ là một hoạt động thiết thực giúp cho giáo viên chủ động, tích cực hơn trong chuẩn bị cũng như thực hiện bài giảng. 


Thông qua hoạt động dự giờ, bản thân mỗi giáo viên sẽ nhận ra những  vấn đề đã làm được được và chưa được , điểm mạnh hay điểm yếu của bản thân cũng như đồng nghiệp, qua đó sẽ  rút kinh nghiệm cho chính mình từ nội dung kiến thức đến kĩ năng; từ tác phong khi đứng lớp, cách giao tiếp với sinh viên đến hình thức tổ chức dạy học, các hình thức lượng giá kiến thức sinh viên … Sự cọ sát thực tiễn đó sẽ  làm cho người giáo viên ngày càng tự chủ, tự tin và vững vàng hơn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của mình.
Với nhận thức trên trong tháng 3/ 2017 Khoa Y đã tổ chức dự giờ cho 05 giáo viên thuộc khoa. Trong đó, giảng thực hành là 03 giáo viên của bộ môn Nội – Nhi – Nhiễm – YHCS; giảng lý thuyết là 02 giáo viên thuộc bộ môn Điều dưỡng và NNN – YHCS. Với các giáo viên giảng thực hành đây chính là đợt khảo sát đánh giá năng lực đứng lớp trước khi thực hiên môn học mới được phân công. Qua đó, lãnh đạo khoa nắm rõ ưu nhược điểm của giáo viên mới để có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ cụ thể nhằm giúp giáo viên mới nhanh chóng nắm vững cũng như chủ động tích cực trong giảng dạy. Các giáo viên giảng dạy lý thuyết tham gia dự giờ đều là những người đã có kinh nghiệm đứng lớp, trong khi giảng đã thể hiện tốt phong thái kỹ năng sư phạm cũng như kiến thức. Tuy nhiên, qua hoạt động dự giờ lần này cũng có nhiều vấn đề được các thành viên tham gia dự giờ thảo luận sôi nổi như cách viết mục tiêu bài học, việc sử dụng trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy như mô hình, tranh, máy tính, nội dung kiến thức trong bài học …

Tuy mới chỉ là bước khởi đầu kể từ khi Khoa Y được thành lập, nhưng hoạt động dự giờ đã nhận được sự hưởng ứng của các thành viên trong Khoa Y, góp phần tăng cường và làm tốt hơn nữa việc quản lý dạy và học, thúc đẩy phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", nâng cao chất lượng đào tạo trong Khoa Y cũng như trong nhà trường.

Hình ảnh hoạt động
                                               Khoa Y


Các tin tiếp
Hoạt động dự giờ trong Khoa Y- Trường CĐYT Bình Thuận   (28/3/2017)
Biện luận cận lâm sàng sinh hóa máu   (27/10/2016)