Công tác lưu trữ tại phòng quản lý đào tạo

Trong nền kinh tế tri thức, vai trò của thông tin ngày càng trở nên quan trọng và sự bùng nổ thông tin cũng không thể tránh khỏi. Với sự gia tăng không ngừng của nguồn tài nguyên này việc bảo quản và lưu trữ tài liệu chính là lưu giữ kho tàng tri thức vô cùng lớn lao, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận,  chất lượng đào tạo và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có công tác bảo quản và lưu trữ tài liệu tài Phòng Quản lý đào tạo.Trên thực tế, tài liệu luôn đứng trước nguy cơ bị hư hỏng theo thời gian mà Trường Cao đẳng Y tế nói chung và Phòng quản lý đào tạo phải đối mặt. Thời gian qua, công tác lưu trữ tại Phòng tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn những bất cập, hạn chế như tủ, kho lưu trữ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, lượng tài liệu tồn đọng chưa được phân loại và chỉnh lý khoa học còn nhiều; việc thu thập, sắp xếp, bảo quản tài liệu lưu trữ còn gặp nhiều khó khăn do lượng văn bản tài liệu rời lẻ chưa được lập thành hồ sơ. Mặt khác, cán bộ phụ trách công tác lưu trữ chỉ làm kiêm nhiệm và không có nghiệp vụ chuyên sâu.

Trước thực trạng đó, từ tháng 6 năm 2017, Phòng Quản lý đào tạo đã tổ chức sắp xếp, phân loại các văn bản, tài liệu, sổ đăng ký điểm, đưa công tác lưu trữ đi vào nề nếp; tham mưu ban hành Quy chế công tác lưu trữ phù hợp với Luật lưu trữ 2011 và tình hình đặc điểm, nhiệm vụ của phòng; đồng thời bố trí cán bộ đảm nhận công tác lưu trữ. Công tác lập hồ sơ được triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký lưu trữ bảng điểm, tra tìm văn bản, theo dõi công việc hàng ngày…Qua đó, Phòng Quản lý đào tạo đã phát huy được tầm quan trọng vốn có của công tác lưu trữ, đảm bảo lưu giữ thông tin và cung cấp tư liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho hoạt động chuyên môn của Phòng và của nhà trường. 

Thảo Ngân (Phòng QLĐT-NCKH)Các tin tiếp
Công tác lưu trữ tại phòng quản lý đào tạo   (28/6/2017)