KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - KỲ THI 12/2018

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ


Số: 395/QĐ-CĐYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 12/2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 7174/QĐ-BGD&ÐT ngày 09/11/2007 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận trên cở sở Trường Trung học Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CĐYT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Qui chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được ban hành theo quyết định số: 22/2014/QĐ-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng Thi Tốt nghiệp ngày 21/12/2018;         

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp đối với 29 học sinh trung cấp gồm: 25 học sinh ngành Dược khóa 2016 – 2018; 04 học sinh ngành Y sỹ khóa 2016 – 2018 (có danh sách kèm theo). Xem kết quả: Chọn vào đây

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-NCKH, Trưởng phòng TC-HC và học sinh có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-       Vụ GDĐH - Bộ GD-ĐT;

-       UBND tỉnh Bình Thuận;

-       Sở LĐTBXH Bình Thuận

-       Sở GDĐT Bình Thuận;

-       Như điều 3;

-       Lưu: VT, ĐT-NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 Phạm Văn Chương

Các tin tiếp
Lịch học Giáo dục Quốc phòng & An Ninh năm 2019 ( Điều chỉnh ) (12/7/2019)
Thông báo lịch học Giáo dục Quốc Phòng & An ninh năm 2019 (12/7/2019)
Thông báo trả lại tiền BHYT năm 2018 do đã có thẻ tại địa phương cấp (6/6/2019)
Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (31/5/2019)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 2) (21/5/2019)
Thông báo Về việc mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (21/5/2019)
LỊCH ÔN THI LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH (29/3/2019)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ VĂN BẲNG 2 (20/3/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ (Văn bằng 2) tháng 03/2019 (25/1/2019)
Thông báo tuyển sinh lớp Cao đẳng điều dưỡng liên thông (học vào các buổi tối trong tuần) nhập học tháng 01/2019. (8/1/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 12/2018 (12/11/2018)
Thông báo về việc gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp tuyển sinh vào đợt 6 - năm 2018 (7/11/2018)
Thông báo thời gian tập trung các lớp CĐ Dược (lớp đêm) và CĐĐDLT (lớp T7,CN) (16/10/2018)
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (18/9/2018)
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI 08/2018 (7/9/2018)
THÔNG BÁO CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG & SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KHỐI LỚP MỚI (CĐ DƯỢC 2BC, Y SỸ 31, CĐ ĐD 11) (6/9/2018)
Thông báo thời gian thi Tốt nghiệp – Kỳ thi 08/2018 (14/8/2018)
THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH (10/8/2018)
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018 (7/8/2018)
Thông báo thời gian thi Tốt nghiệp - Kỳ thi 08/2018 (10/7/2018)