THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ VĂN BẲNG 2

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận tốt nghiệp khối Trung cấp Y sỹ - Văn bằng 2

Kỳ thi tháng 03/2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN


Căn cứ Quyết định số 7174/QĐ-BGD&ÐT ngày 09/11/2007 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận trên cở sở Trường Trung học Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CĐYT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Qui chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp được ban hành theo Thông tư  09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội;

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng Thi Tốt nghiệp ngày 15/03/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp đối với 72 học sinh trung cấp ngành Y sỹ Văn bằng 2; Hình thức đào tạo: Vừa làm  vừa học; Khóa học: 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo).
Kết quả thi tốt nghiệp: Xem ở đây.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-NCKH, Trưởng phòng TC-HC và học sinh có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-       Tổng cục dạy nghề - Bộ LĐTB và XH;

-       UBND tỉnh Bình Thuận;

-       Sở LĐTB và XH Bình Thuận

-       Như điều 3;

-       Lưu: VT, ĐT-NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

 Phạm Văn ChươngCác tin tiếp
Thông báo Về việc mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn Dược năm 2020 (24/3/2020)
Thông báo về việc tập huấn giám sát và phòng chống Covid - 19 cho Sinh viên (24/3/2020)
Hướng dẫn khai báo thông tin Y tế điện tử phòng dịch Covid-19 (23/3/2020)
Thông báo Về việc tuyển sinh khóa đào tạo liên tục trong lĩnh vực Y tế năm 2020 (13/3/2020)
Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (13/3/2020)
Thông báo Tuyển sinh lớp Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học (3/3/2020)
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại (28/2/2020)
Thông báo Về việc mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn Dược năm 2020 (12/2/2020)
Thông báo Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. (11/2/2020)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 5) (16/10/2019)
Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp trúng tuyển đợt 4-năm 2019 (16/10/2019)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 4) (9/9/2019)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 08 năm 2019 (19/8/2019)
Lịch học Giáo dục Quốc phòng & An Ninh năm 2019 ( Điều chỉnh ) (12/7/2019)
Thông báo lịch học Giáo dục Quốc Phòng & An ninh năm 2019 (12/7/2019)
Thông báo trả lại tiền BHYT năm 2018 do đã có thẻ tại địa phương cấp (6/6/2019)
Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (31/5/2019)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 2) (21/5/2019)
Thông báo Về việc mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (21/5/2019)
LỊCH ÔN THI LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH (29/3/2019)