THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ VĂN BẲNG 2

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận tốt nghiệp khối Trung cấp Y sỹ - Văn bằng 2

Kỳ thi tháng 03/2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN


Căn cứ Quyết định số 7174/QĐ-BGD&ÐT ngày 09/11/2007 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận trên cở sở Trường Trung học Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CĐYT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Qui chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp được ban hành theo Thông tư  09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội;

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng Thi Tốt nghiệp ngày 15/03/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp đối với 72 học sinh trung cấp ngành Y sỹ Văn bằng 2; Hình thức đào tạo: Vừa làm  vừa học; Khóa học: 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo).
Kết quả thi tốt nghiệp: Xem ở đây.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-NCKH, Trưởng phòng TC-HC và học sinh có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-       Tổng cục dạy nghề - Bộ LĐTB và XH;

-       UBND tỉnh Bình Thuận;

-       Sở LĐTB và XH Bình Thuận

-       Như điều 3;

-       Lưu: VT, ĐT-NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

 Phạm Văn ChươngCác tin tiếp
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 5) (16/10/2019)
Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp trúng tuyển đợt 4-năm 2019 (16/10/2019)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 4) (9/9/2019)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 08 năm 2019 (19/8/2019)
Lịch học Giáo dục Quốc phòng & An Ninh năm 2019 ( Điều chỉnh ) (12/7/2019)
Thông báo lịch học Giáo dục Quốc Phòng & An ninh năm 2019 (12/7/2019)
Thông báo trả lại tiền BHYT năm 2018 do đã có thẻ tại địa phương cấp (6/6/2019)
Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (31/5/2019)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 2) (21/5/2019)
Thông báo Về việc mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (21/5/2019)
LỊCH ÔN THI LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH (29/3/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ (Văn bằng 2) tháng 03/2019 (25/1/2019)
Thông báo tuyển sinh lớp Cao đẳng điều dưỡng liên thông (học vào các buổi tối trong tuần) nhập học tháng 01/2019. (8/1/2019)
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - KỲ THI 12/2018 (8/1/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 12/2018 (12/11/2018)
Thông báo về việc gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp tuyển sinh vào đợt 6 - năm 2018 (7/11/2018)
Thông báo thời gian tập trung các lớp CĐ Dược (lớp đêm) và CĐĐDLT (lớp T7,CN) (16/10/2018)
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (18/9/2018)
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI 08/2018 (7/9/2018)
THÔNG BÁO CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG & SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KHỐI LỚP MỚI (CĐ DƯỢC 2BC, Y SỸ 31, CĐ ĐD 11) (6/9/2018)