Kế hoạch Thi tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng LT 2A, 2B, Cao đẳng Dược 1C - Kỳ thi tháng 12 năm 2020


Các tin tiếp
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10, Y sỹ 31 - - Kỳ thi tháng 09 năm 2020 (22/9/2020)
Thông báo Về việc tuyển dụng Dược sỹ và Bác sỹ đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (18/9/2020)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Dược 1C (4/9/2020)
DANH SÁCH SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ - KHỐI: CD DƯỢC lAB - KHÓA: 2017 - 2020; NGÀY THI: 03/09/2020 (25/8/2020)
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế tốt nghiệp (Y sỹ đa khoa - Khóa 31) (22/7/2020)
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế tốt nghiệp (Cao đẳng điều dưỡng đa khoa - Khóa 10) (22/7/2020)
Thông báo về việc tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020 (22/7/2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập tại bệnh viện học kỳ II (14/5/2020)
Thông báo Về việc mở lớp cập nhật kiến thức chuyên môn Dược (Y học cổ truyền) năm 2020 (29/4/2020)
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại (27/4/2020)
Tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020 (24/4/2020)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2020 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 2) (13/4/2020)
Thông báo Về việc mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn Dược năm 2020 (24/3/2020)
Thông báo về việc tập huấn giám sát và phòng chống Covid - 19 cho Sinh viên (24/3/2020)
Hướng dẫn khai báo thông tin Y tế điện tử phòng dịch Covid-19 (23/3/2020)
Thông báo Về việc tuyển sinh khóa đào tạo liên tục trong lĩnh vực Y tế năm 2020 (13/3/2020)
Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (13/3/2020)
Thông báo Tuyển sinh lớp Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học (3/3/2020)
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại (28/2/2020)
Thông báo Về việc mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn Dược năm 2020 (12/2/2020)