100 CA LÂM SÀNG XQUANG
Tổng hợp những Hình Ảnh X Quang, có hướng dẫn chú thích
Interpreting Chest X-Rays - Illustrated with 100 Cases - Cambridge University Press – Phiên bản Tiếng Việt


Tải nội dung tại đây

Các tin tiếp
Hướng dẫn làm bệnh án -TS. Bs Đỗ Huy Sơn   (13/4/2018)
Tài liệu hướng dẫn ôn tập thực hành môn Hóa phân tích định lượng   (26/4/2017)
100 CA LÂM SÀNG XQUANG   (29/5/2016)