THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21
 (2/1 - 8/1/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
2/1

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

HAI
2/1

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

HAI
2/1

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Chiều

BA
3/1

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 3 (35/45)

 

 

 

BA
3/1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(5/45)
HTA

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(42/75)
GĐ 1

THI TT TIN HỌC
T.Dinh-C.Huệ -Tổ 3

TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 2

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 5 (40/45)

 

BA
3/1

BCK DL
Thầy Năm
(10/10)
GĐ 6

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (21/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 2 (15/27)

Chiều

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 1
Cô An - Tổ 2

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 5 (45/45)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(42/75)
GĐ 1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(4/45)
GĐ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(8/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 2

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (17/45)

THI KTHP ANH VĂN 1 L2
GĐ 6 (13h30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 2 (39/47)


4/1

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 2 (40/45)

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 6 (40/45)

 


4/1

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(47/75)
GĐ 1

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 3

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 3 (20/20)

 


4/1

 

BCK DL
Thầy Năm
(10/10)
GĐ 5

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
HTA

Chiều

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 2
Cô An - Tổ 1

KTHP ANH VĂN 1 L2
GĐ 4
(13h30)

KTHP YHCT
GĐ 4
(13h30)

 

 

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (40/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
THI TT TIN HỌC
T.Dinh-C.Huệ -Tổ 3

TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 2

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (28/52)

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 2 (19/27)

NĂM
5/1

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô An - Tổ 1

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 7 (45/45)

 

NĂM
5/1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(10/45)
GĐ 5

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(47/75)
GĐ 6

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 4

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 3 (45/45)

 

NĂM
5/1

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ2 (20/30)

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (44/47)

Chiều

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô An - Tổ 2

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 2

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (48/55)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 4
THI TT TIN HỌC
T.Việt-C.Huệ -Tổ 1

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (21/45)

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(44/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô Sáu - Tổ 3

SÁU
6/1

Sáng

TTBV

TTBV

KTHP CSSKTE L2
GĐ 5
(7h30)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (45/45)

 

 

SÁU
6/1

THI KTHP T BÀO CHẾ 1
GĐ 1,5,6,7,8 (7h30)

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (45/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 1

 

SÁU
6/1

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (35/40)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC (17/45)
 Thầy Bi

 

 

 

BẢY
7/1

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 1

 

 

 

BẢY
7/1

 

 

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (17/55)

BẢY
7/1

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ KTX (40/40)

Chiều

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 2

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 3

 

 

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1

THI TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 2

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 4 (12/30)

 

 

 

CN
8/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
8/1

 

 

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 2

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (22/55)

CN
8/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 3

 

 

 

 

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 3

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (32/52)

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 4 (4/1): Lớp YS28 AB dự giờ lúc 7h00 sáng tại PTT, chiều lúc 13h30 tại GĐ 4.

- Thứ 6 (6/1): Họp Quy chế chi tiêu nội bộ lúc 14h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)