THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28
 (20/2 - 26/2/2017)
 
KHỐI ĐIỀU DƯỠNG THỨ
NGÀY
DƯỢC THỨ
NGÀY
Y SỸ
THỨ
NGÀY
Buổi CĐĐD
7A
CĐĐD
7B
CĐĐD
8
CĐĐD
9A
CĐĐD
9B
ĐD
20
DS
17AB
DS
17CD
DS
18A
DS
18B
DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h
DS
VLVH 14
YS
28AB
YS
28CD
YS 29A
HAI
20/2
Sáng TTBV TTBV ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 1 (17/30)
TT GDTC
Thầy Định
(40/60) 
  TTBV HAI
20/2
TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 1
TT KIỂM NGHIỆM
Th Cường- Tổ 2
  YHCS 2
Cô Nga
GĐ4 (4/40)
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
  BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
(4/30)
GĐ 3
HAI
20/2
TTBV TTBV CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (4/55)
Chiều TTBV TTBV KTHP CSNL BỆNH NGOẠI KHOA L2
 GĐ 3 (13h30)
  TT GDTC
Thầy Định
(40/60) 
TTBV   TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 1
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 2
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
HTA
TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 5
  TTBV TTBV YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 2(13/15)
BA
21/2
Sáng TTBV TTBV TT HCM
Thầy Tự (15/45)
GĐ1
TT GDTC
Thầy Định
(44/60)
  TTBV BA
21/2
TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 2
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 3
  TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
YHCS 2
Cô Sen
GĐ 4(5/45)
  BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
(9/30)
GĐ 2
BA
21/2
TTBV TTBV CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (9/55)
Chiều TTBV TTBV KHOA Y DỰ GiỜ
13h30 -14h30
ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ2 (4/30)
TT GDTC
Thầy Định
(44/60)
TTBV   TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 2
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 3
HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 1(21/45)
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 1
PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3(16/30)
TTBV TTBV  

22/2
Sáng TTBV TTBV TT HCM
Thầy Tự (15/45)
GĐ 1
GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (5/10)
TT GDTC
Thầy Định
(48/60)
TTBV
22/2
  TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 3
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 2(13/45)
  TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ4 (15/30)

22/2
TTBV TTBV CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (14/55)
Chiều TTBV TTBV   TT GDTC
Thầy Định
(48/60)
ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ2 (4/30)
TTBV TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 3
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 4
  ANH VĂN
Cô Lê
GĐ1 (4/45)
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 2
TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 4
PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3(20/30)
TTBV TTBV KHOA Y DỰ GiỜ
13h30 -14h30
NĂM
23/2
Sáng TTBV TTBV TT HCM
Thầy Tự (15/45)
GĐ 1
ĐDCS1
Cô Tú Anh
(10/45)
GĐ 2
GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (5/10)
TTBV NĂM
23/2
TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 4
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 5
  HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(26/45)
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
  BÀO CHẾ  1
Cô Thọ
(14/30)
GĐ 5
NĂM
23/2
TTBV TTBV CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (19/55)
Chiều TTBV TTBV KHOA Y DỰ GiỜ
13h30 -14h30
ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ2 (8/30)
TT GDTC
Thầy Định
(52/60)
TTBV   TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 4
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 5
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3(17/45)
TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2(16/30)
  TTBV TTBV  
SÁU
24/2
Sáng TTBV TTBV TT HCM
Thầy Tự (20/45)
GĐ 1
GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (10/10)
ĐDCS1
Cô Tú Anh
(10/45)
GĐ 2
TTBV SÁU
24/2
  TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 5
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
YHCS 2
Cô Sen
GĐ 5 (10/45)
  TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ4 (20/30)
SÁU
24/2
TTBV TTBV THI KTHP
 BỆNH HỌC NỘI
 GĐ 7
Ca 1- 7h30
Ca 2- 8h30
Chiều TTBV TTBV ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (21/30)
TT GDTC
Thầy Định
(52/60)
  TTBV THI KTHP HÓA DƯỢC DƯỢC LÝ 3
GĐ 5,6,7,8,1,2

(13h30)
  TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2 (20/30)
  TTBV TTBV YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 4(15/15)
BẢY
25/2
Sáng     ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (26/30)
      BẢY
25/2
TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 5
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 1
      TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 3
  BẢY
25/2
     
Chiều                     TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 4
       
CN
26/2
Sáng         VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (45/45)
  CN
26/2
        TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 5
  CN
26/2
     
Chiều       VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (45/45)
            TT GDTC
 Thầy Bi  (44/45)
       
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (20/2): Nhóm 5 của Khối lớp CĐ ĐD 7 AB tập trung tại Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết  (Đường Nguyễn Thi Định- Phường Phú Tài) lúc 7h00.
- Thứ 3 (21/2): Khoa Y dự giờ Cô Ngân lúc 13h30, Cô Oanh lúc 14h30 tại PTT GP1.
- Thứ 4 (22/2): Khoa Y dự giờ Cô Hằng lúc 13h30, Cô Oanh lúc 14h30 tại GĐ 4.
- Thứ 5 (23/2): Khoa Y dự giờ Cô Nguyên lúc13h30 tại GĐ 4, Cô Dương lúc 14h30 tại PTT GP1.
                         Chi bộ 2 họp lúc 14h00.
- Thứ 6 (24/2): Chi bộ 1 họp lúc 14h00.
                         Sinh hoạt công đoàn lúc 16h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                               LẬP KẾ HOẠCH                                                                                            ĐỖ HUY SƠN                                                                                                       TRẦN THỊ HỮU AN                                                                           NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                    


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)