THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30
(06/03/2017 - 12/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
06/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 1 (16/30)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 2 (17/30)

TTBV

HAI
06/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 1
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (35/45)

THI KTHP
ANH VĂN CB
GĐ 3, 4

Bào chế 1
Cô Thọ (26/30)
GĐ 4

HAI
06/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (4/15)

 

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (14/60)

TTBV

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 1
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 1

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (31/55)

BA
07/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (15/60)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (5/20)

TTBV

BA
07/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 2
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

YHCS2
Cô Sen
GĐ 3 (25/45)

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2
(24/30)

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 2

BA
07/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 


08/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (21/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (20/45)

TTBV


08/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 3
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS2
Cô Sen
GĐ 3 (30/45)

TIN HỌC
C. Huệ
PTT Tin học
(30/30)

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 3


08/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (8/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 3 (4/20)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 4 (21/30)

TTBV

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 5 (12/45)

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 3
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 1

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (35/55)

NĂM
09/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (20/45)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 5 (26/30)

TTBV

NĂM
09/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 4
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 4 (5/8)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 2

NĂM
09/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ1 (4/15)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (19/60)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (9/20)

TTBV

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (16/45)

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 4
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (4/30)

SÁU
10/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

THI KTHP
GDTC
Thầy Định

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (19/60)

TTBV

SÁU
10/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 2
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1

Bào chế 1
Cô Thọ
GĐ 1 (30/30)

SÁU
10/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 1 (8/15)

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (25/30)

THI KTHP
GDTC
Thầy Định

TTBV

THI KTHP QUẢN LÝ DƯỢC
GĐ: 3,4,5,6,7,8
(13H30)

THI KTHP DƯỢC LIỆU 1
GĐ: 5,6,7,8
(15H00)

 

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (4/30)

BẢY
11/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
11/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3

 

BẢY
11/03

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 4 (5/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

 

 

 

 

CN
12/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
12/03

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5

 

CN
12/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1

 

 

 

 

GHI CHÚ:

- Thứ 2 (06/03/2017): Chào cờ toàn trường.
- Thứ 2 (06/03/2017): Họp Khoa Y (14h00, Hội trường B)
- Thứ 3 (07/03/2017): Sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (14h00, Hội trường B)
- Thứ 6 (10/03/2017): Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm (16h00, Hội trường B)
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)