THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48
(10/7/2017 - 16/7/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD LT
1A

ĐD LT
1B
(Bắc Bình)

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
10/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

TOÁN XS-TKYH HỌC LẠI
Cô Tường
GĐ 4 (20/23)

 

 

TTTN

HAI
10/7

TTTN

TTTN

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 4 

 

THỰC TẬP
Hóa PTĐL
Tổ 4-  T.Bách- Bài 6
Tổ 5- T.Cường - Bài 9
Tổ 1- HD DL
 C.Châu- Bài 6
THI TT Dược Liệu 1
Tổ 2 - C.Thọ + C.Thảo

Tổ 3- YHCS
C.Nguyên- Bài 5

HAI
10/7

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (30/30)
T. Linh - Tổ 1 - GĐ 4

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

THI KTHP GDSK_THĐD
GĐ 3,4 (15h00)

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 4 

TTTN

TTTN

 

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

BA
11/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

TOÁN XS-TKYH HỌC LẠI
Cô Tường
GĐ 4 (23/23)

 

 

TTTN

BA
11/7

TTTN

TTTN

 

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 3

THỰC TẬP
Hóa PTĐL
Tổ 5-  T.Bách- Bài 6
Tổ 1- T.Cường - Bài 9
Tổ 2- HD DL
 C.Châu- Bài 6
THI TT Dược Liệu 1
Tổ 3 - C.Thọ + C.Thảo

BA
11/7

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (30/30)
T. Linh - Tổ 2 -  GĐ4

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 3 

 

TTTN

TTTN

 

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 


12/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN


12/7

TTTN

TTTN

 

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 2 

THỰC TẬP
Tổ 3- HD DL
 C.Châu- Bài 7
THI TT Dược Liệu 1
Tổ 4 - C.Thọ + C.Thảo


12/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI KTHP HD_DL1
GĐ 1,2,3,4 (15h00)

TTTN

TTTN

THI KTHP
VS KST
GĐ 1,2  (13h30)

Tối
18h00

 

 

 

 

 

THI KTHP HỌC LẠI
BẢO QUẢN L2
GĐ 3 (17h00)

 

 

THI KTHP HỌC LẠI
VỆ SINH PHÒNG BỆNH
GĐ 3 (17h00)

 

NĂM
13/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

NĂM
13/7

TTTN

TTTN

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 2 

 

THỰC TẬP
Tổ 4- HD DL
 C.Châu- Bài 7
THI TT Dược Liệu 1
Tổ 5 - C.Thọ + C.Thảo
Tổ 1- YHCS
T.Khoa- Bài 5

NĂM
13/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 1 

TTTN

TTTN

THI KTHP
KNGT- GDSK
GĐ 2 (15h00)

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU
14/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

SÁU
14/7

TTTN

TTTN

THI TT HD_DL1
Cô Nhi - Cô Châu
Tổ 1 

 

THỰC TẬP
Tổ 5- HD DL
 C.Châu- Bài 7
THI TT Dược Liệu 1
Tổ 1 - C.Thọ + C.Thảo

SÁU
14/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

THI KTHP L2
GPSL
GĐ 1 (13h30)

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI KTHP LẦN 2
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
GĐ 3 (15h00)

TTTN

TTTN

THI KTHP L2
CHÍNH TRỊ
GĐ 2 (13h30)

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP LẦN 2
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
GĐ 3 (17h00)

 

BẢY
15/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Cô Loan (5/45)

 

BẢY
15/7

 

 

 

 

THI KTHP
DƯỢC LIỆU 1
GĐ 1,2 (7h00)

BẢY
15/7

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Cô Loan (9/45)

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 1- HD DL
 C.Châu- Bài 7

 

 

 

CN
16/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
GĐ 2 (41/45)

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Cô Loan (14/45)

 

CN
16/7

 

 

 

 

THI KTHP
ANH VĂN CN
GĐ 1,2 (7h00)

CN
16/7

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
GĐ 2 (45/45)

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Cô Loan (18/45)

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 2- HD DL
 C.Châu- Bài 7

 

 

 

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
-Thứ năm (13/7): Họp Giáo viên lúc 14h00.
Họp Công Đoàn sau họp giáo viên.
ĐỖ HUY SƠN LƯƠNG NGUYÊN ÂN NGUYỄN LÊ XUÂN THU


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)