THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49
(17/7/2017 - 23/7/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

 

5 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD LT
1A

ĐD LT
1B
(Bắc Bình)

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DSVHVL 14

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
17/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

HAI
17/7

TTTN

TTTN

THI THỰC TẬP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 2
( Từ số 1 đến 23 )
Cô Thư - Thầy Bách

 

THỰC TẬP
Tổ 1- HD DL
 C.Châu- Bài 8
THI TT Hóa PTĐL
 Tổ 2- C.Tho + T.Cường

HAI
17/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

THI KTHP
DDTC
GĐ 3,4 (13h30)

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI THỰC TẬP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 2
( Từ số 24 đến 46 )
Cô Thư - Thầy Bách

 

TTTN

TTTN

THI KTHP
BTN- XH
GĐ 1,2 (13h30)

Tối
18h00

 

 

 

 

 

THI TT TIN HỌC
 LẦN 2 (17h00)
Th.Chính -Th.Việt

HPT ĐỊNH LƯỢNG
(HỌC LẠI) GĐ 3
Cô Tho

HPT ĐỊNH LƯỢNG
(HỌC LẠI) GĐ 3
Cô Tho

THI TT TIN HỌC LẦN 2
(17h00)
Th.Chính -Th.Việt

 

BA
18/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

BA
18/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 2- HD DL
 C.Châu- Bài 8
THI TT Hóa PTĐL
 Tổ 3- C.Tho + T.Cường

BA
18/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

THI KTHP LẦN 1
(HỌC LẠI)
TOÁN XS-TKYH
GĐ 4 (13h30)

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

HPT ĐỊNH LƯỢNG
(HỌC LẠI) GĐ 3
Cô Tho

HPT ĐỊNH LƯỢNG
(HỌC LẠI) GĐ 3
Cô Tho

TTTN

TTTN

THI KTHP
SKSS
GĐ 2,3  (13h30)


19/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN


19/7

THI TT (HỌC LẠI) LẦN 1
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 3- HD DL
 C.Châu- Bài 8
THI TT Hóa PTĐL
 Tổ 4- C.Tho + T.Cường


19/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI KTHP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 2
GĐ 3,4 (13h30)

 

TTTN

TTTN

 

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM
20/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

NĂM
20/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 4- HD DL
 C.Châu- Bài 8
THI TT Hóa PTĐL
 Tổ 5- C.Tho + T.Cường

NĂM
20/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

THI KTHP (HỌC LẠI) LẦN 1
BÀO CHẾ 2
GĐ 4  (13h30)

THI KTHP (HỌC LẠI) LẦN 1
DƯỢC LIỆU 1
GĐ 4  (13h30)

 

TTTN

TTTN

 

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU
21/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

SÁU
21/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 5- HD DL
 C.Châu- Bài 8
THI TT Hóa PTĐL
 Tổ 1- C.Tho + T.Cường

SÁU
21/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI TT (HỌC LẠI) LẦN 1
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư

 

TTTN

TTTN

 

Tối
18h00

 

 

 

 

 

HPT ĐỊNH LƯỢNG
(HỌC LẠI) GĐ 3
Cô Tho

HPT ĐỊNH LƯỢNG
(HỌC LẠI) GĐ 3
Cô Tho

 

BẢY
22/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (5/45)
GĐ 2

ANH VĂN
Cô Loan (23/45)

 

BẢY
22/7

 

 

 

 

 

 

BẢY
22/7

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (9/45)
GĐ 2

ANH VĂN- 13h30
Cô Loan (27/45)
ANH VĂN- 18h00
Cô Loan (31/45)

 

 

 

 

 

 

THI KTHP
Hóa PTĐL
GĐ 1,2 (13h30)

 

 

 

CN
23/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (14/45)
GĐ 2

ANH VĂN
Cô Loan (36/45)

 

CN
23/7

 

 

 

 

 

 

CN
23/7

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (18/45)
GĐ 2

ANH VĂN- 13h30
Cô Loan (40/45)
ANH VĂN- 18h00
Cô Loan (45/45)

 

 

 

 

 

 

THI KTHP
QP-AN
GĐ 1,2 (13h30)

 

 

 

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
ĐỖ HUY SƠN LƯƠNG NGUYÊN ÂN NGUYỄN LÊ XUÂN THU


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)