THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50
(24/7/2017 - 30/7/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

 

5 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD LT
1A

ĐD LT
1B
(Bắc Bình)

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DSVHVL 14

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
24/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

HAI
24/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THI TT HD DL
 C.Tho + C.Châu
Tổ 1

HAI
24/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

THI KTHP LẦN 2
GT THĐD
GĐ 4 (13h30)

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI KTHP  (LẦN 2)
HD_DL1
GĐ 3,4 (13h30)

 

TTTN

TTTN

 

BA
25/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

BA
25/7

TTTN

TTTN

THI TT HD_DL1
(LẦN 2)
Cô Nhi - Cô Châu

 

 

THI TT HD DL
 C.Tho + C.Châu
Tổ 2

BA
25/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

THI KTHP LẦN 2 GDSK_THĐD
GĐ 4 (13h30)

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

THI TT HD_DL1
(LẦN 2)
Cô Nhi - Cô Châu

 

TTTN

TTTN

 


26/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN


26/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THI TT HD DL
 C.Tho + C.Châu
Tổ 3


26/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho
GĐ 3

TTTN

TTTN

 

NĂM
27/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

NĂM
27/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THI TT HD DL
 C.Tho + C.Châu
Tổ 4

NĂM
27/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho
GĐ 3

TTTN

TTTN

 

SÁU
28/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

SÁU
28/7

TTTN

TTTN

 

 

 

THI TT HD DL
 C.Tho + C.Châu
Tổ 5

SÁU
28/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho
GĐ 3

TTTN

TTTN

 

BẢY
29/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (23/45)
GĐ 2

TOÁN XSTK
Cô Tường
 (5/45) GĐ 3

 

BẢY
29/7

 

 

THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho - Nhóm 1
Cô Hưng - Nhóm 2

 

BẢY
29/7

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (27/45)
GĐ 2

TOÁN XSTK
Cô Tường
 (9/45) GĐ 3

 

 

 

THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho - Nhóm 1
Cô Hưng - Nhóm 2

THI KTHP
HD DL
GĐ 1,2 (13h30)

 

 

 

CN
30/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (33/45)
GĐ 2

TOÁN XSTK
Cô Tường
 (14/45) GĐ 3

 

CN
30/7

 

 

THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho - Nhóm 1
Cô Hưng - Nhóm 2

 

CN
30/7

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (37/45)
GĐ 2

TOÁN XSTK
Cô Tường
 (18/45) GĐ 3

 

 

 

THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho - Nhóm 1
Cô Hưng - Nhóm 2

THI KTHP
YHCS 2
GĐ 1,2 (13h30)

 

 

 

Chú ý:
NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 3: Chi bộ 1 họp 8h00 tại Hội trường B BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH
ĐỖ HUY SƠN LƯƠNG NGUYÊN ÂN NGUYỄN LÊ XUÂN THU


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)