THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51
(01/08/2017 - 05/08/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

 

4 tổ

5 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD LT
1A

ĐD LT
1B
(Bắc Bình)

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DSVHVL 14

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
31/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

HAI
31/7

TTTN

TTTN

THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (HỌC LẠI)
Cô Tho - Nhóm 1
Cô Hưng - Nhóm 2

 

HAI
31/7

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

 

BA
1/8

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

BA
1/8

TTTN

TTTN

 

 

 

 

BA
1/8

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

 


2/8

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN


2/8

TTTN

TTTN

 

 

 

 


2/8

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

 

NĂM
3/8

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

NĂM
3/8

TTTN

TTTN

 

 

 

 

NĂM
3/8

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

THI KTHP L 2
DDTC
GĐ 4 (13h30)

THI KTHP LẦN 2
VS-KST
GĐ 4 (13h30)

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

THI KTHP LẦN 2
VS-KST
GĐ 3 (13h30)

SÁU
4/8

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

SÁU
4/8

TTTN

TTTN

 

 

 

 

SÁU
4/8

TTTN

TTTN

 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

THI KTHP LẦN 2
SKSS
GĐ 4 (13h30)

BẢY
5/8

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (42/45)
GĐ 2

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
 (23/45)

 

BẢY
5/8

 

 

 

 

 

 

BẢY
5/8

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

ANH VĂN
Cô Lê (45/45)
GĐ 2

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
 (27/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
6/8

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
 (35/45)

 

CN
6/8

 

 

 

 

 

 

CN
6/8

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

THI KTHP TOÁN XS-TKYH
HTA

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
 (39/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
-Thứ hai (31/7): Họp Hội đồng tuyển sinh lúc 10h00
Họp chi bộ 2 lúc 14h00
Học lại: Khối lớp Dược sỹ VLVH 14 học lại học phần YHCS (30/12)  lúc 18h00 tại GĐ 3 các tối T2, 3,4,5,6,7,CN; lich học bắt đầu từ ngày 1/8/2017. ĐỖ HUY SƠN LƯƠNG NGUYÊN ÂN NGUYỄN LÊ XUÂN THU


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)