Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019.
Chi tiết
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI CHÚ NĂM 2016
Chi tiết
Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 17 tháng 10 năm 2017
Chi tiết
Thông báo V/v hết hạn rút học phí HSSV khối mới năm học 2017-2017
Chi tiết
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập
Chi tiết
Thông tư thực hiện chính sách nội trú
Chi tiết
Quy định chế độ trợ cấp đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 5 NĂM 2016)
Chi tiết
Về việc tổ chức sinh hoạt lớp và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2016–2017
Chi tiết
Quy định về việc thực hiện Nghi lễ Chào cờ Tổ quốc và Hát quốc ca của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Chi tiết
Quy định về nhiệm vụ trực trường học sinh, sinh viên
Chi tiết
Quy định về trang phục, lễ tiết, học tập, ứng xử, giao tiếp, ra vào trường của HSSV
Chi tiết
Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Chi tiết
Quyết định về chính sách đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng trung cấp
Chi tiết
Thông báo tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016
Chi tiết
Một số Quy trình giải quyết công việc Học sinh sinh viên năm học 2015-2016
Chi tiết
QUY ĐỊNH Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Chi tiết
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh, sinh viên khuyết tật
Chi tiết
CÁC CÔNG VĂN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN
Chi tiết
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Chi tiết

Tổng số : 20 bài viết
Trang
1