CÁC CÔNG VĂN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN


  I. Vay vốn tín dụng:

    1. Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng
 đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

    2. Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

  II. Học bổng khuyến khích học tập:

  1.Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên của các trường
Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân;

  2.Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-CĐYT ngày 08/01/2013 của hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận;

  III. Học sinh, sinh viên khuyết tật:

  1. Thực hiện công văn số 2308/UBND-VXDL về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/
TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

  2. Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động-thương binh và xã hội Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

  IV. Trợ cấp xã hội:

  1. Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập
  2. Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH về hướng dẫn thực hiện quyết định s ố 1121/1997/QĐ-TTg;

  3. Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành qui định Chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong cả nước;

  V. Miễn giảm học phí:

1. Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của
  2. Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015  và
 3. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP


Các tin tiếp
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại   (27/4/2020)
Thông báo về việc tập huấn giám sát và phòng chống Covid - 19 cho Sinh viên   (24/3/2020)
Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19   (13/3/2020)
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại   (28/2/2020)
Thông báo Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19   (16/2/2020)
Thông báo Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.   (11/2/2020)
Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp trúng tuyển đợt 4-năm 2019   (16/10/2019)
Thông báo Về việc nộp tiền học phí, ký túc xá lần I năm 2019   (19/2/2019)
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khoá 5 (Năm 2019-2020)   (10/1/2019)
Kế hoạch thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận   (10/1/2019)
Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019.   (6/9/2018)
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI CHÚ NĂM 2016   (19/10/2017)
Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 17 tháng 10 năm 2017   (13/10/2017)
Thông báo V/v hết hạn rút học phí HSSV khối mới năm học 2017-2017   (13/10/2017)
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập   (30/9/2016)
Thông tư thực hiện chính sách nội trú   (28/9/2016)
Quy định chế độ trợ cấp đối với HSSV là người dân tộc thiểu số   (28/9/2016)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 5 NĂM 2016)   (28/9/2016)
Về việc tổ chức sinh hoạt lớp và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2016–2017   (24/6/2016)
Quy định về việc thực hiện Nghi lễ Chào cờ Tổ quốc và Hát quốc ca của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (7/6/2016)
Quy định về nhiệm vụ trực trường học sinh, sinh viên   (7/6/2016)
Quy định về trang phục, lễ tiết, học tập, ứng xử, giao tiếp, ra vào trường của HSSV   (7/6/2016)
Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021   (14/12/2015)
Quyết định về chính sách đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng trung cấp   (14/12/2015)
Thông báo tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016   (15/9/2015)
Một số Quy trình giải quyết công việc Học sinh sinh viên năm học 2015-2016   (26/8/2015)
QUY ĐỊNH Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống   (2/12/2014)
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh, sinh viên khuyết tật   (26/11/2014)
CÁC CÔNG VĂN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN   (26/11/2014)
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập   (26/11/2014)