Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh, sinh viên khuyết tật


Thực hiện công văn số 2308/UBND-VXDL về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-thương binh và xã hội Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Trường Cao đẳng Y tế Bình thuận trích hướng dẫn chế độ chính sách học phí, học bổng và hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập đối với người khuyết tật như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Học sinh, sinh viên là người khuyết tật.

1. Chính sách về học phí

 Học sinh, sinh viên  khuyết tật được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.

 2. Chính sách học bổng.

   Học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

  Được cấp học bổng 10 tháng/năm học.

Không áp dụng chế độ này đối với các đối tượng học sinh, sinh viên khuyết tật đã hưởng học bổng chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập.

 Học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1,000,000 đồng/người/năm học.

Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ đươc hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

4. Trình tự, thủ tục hồ sơ:

  Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhập học học sinh, sinh viên khuyết tật nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của nhà nước, bản sao có công chứng (kèm bản chính đối chiếu)

Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp, bản sao có công chứng (kèm bản chính đối chiếu)

 Đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách người khuyết tật, nộp hồ sơ trực tiếp phòng Công tác chính trị-Học sinh, sinh viên.  

 5. Thời gian cấp học bổng chính sách và hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập:

Việc chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho học sinh, sinh viên khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm:

- Lần 1: chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11

- Lần 2: chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5


Các tin tiếp
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại   (27/4/2020)
Thông báo về việc tập huấn giám sát và phòng chống Covid - 19 cho Sinh viên   (24/3/2020)
Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19   (13/3/2020)
Thông báo Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại   (28/2/2020)
Thông báo Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19   (16/2/2020)
Thông báo Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.   (11/2/2020)
Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp trúng tuyển đợt 4-năm 2019   (16/10/2019)
Thông báo Về việc nộp tiền học phí, ký túc xá lần I năm 2019   (19/2/2019)
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khoá 5 (Năm 2019-2020)   (10/1/2019)
Kế hoạch thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận   (10/1/2019)
Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019.   (6/9/2018)
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI CHÚ NĂM 2016   (19/10/2017)
Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 17 tháng 10 năm 2017   (13/10/2017)
Thông báo V/v hết hạn rút học phí HSSV khối mới năm học 2017-2017   (13/10/2017)
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập   (30/9/2016)
Thông tư thực hiện chính sách nội trú   (28/9/2016)
Quy định chế độ trợ cấp đối với HSSV là người dân tộc thiểu số   (28/9/2016)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 5 NĂM 2016)   (28/9/2016)
Về việc tổ chức sinh hoạt lớp và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2016–2017   (24/6/2016)
Quy định về việc thực hiện Nghi lễ Chào cờ Tổ quốc và Hát quốc ca của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (7/6/2016)
Quy định về nhiệm vụ trực trường học sinh, sinh viên   (7/6/2016)
Quy định về trang phục, lễ tiết, học tập, ứng xử, giao tiếp, ra vào trường của HSSV   (7/6/2016)
Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021   (14/12/2015)
Quyết định về chính sách đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng trung cấp   (14/12/2015)
Thông báo tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016   (15/9/2015)
Một số Quy trình giải quyết công việc Học sinh sinh viên năm học 2015-2016   (26/8/2015)
QUY ĐỊNH Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống   (2/12/2014)
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh, sinh viên khuyết tật   (26/11/2014)
CÁC CÔNG VĂN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN   (26/11/2014)
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập   (26/11/2014)