Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 3/11/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK47 ngày 30/10/2019
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ C - Khóa: ACK3; chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK46;
Chi tiết
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/10/2019 và ngày 27/10/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/10/2019
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C trong tháng 10-2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK46 ngày 6/10/2019
Chi tiết
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1

Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/8/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK44 ngày 4/8/2019
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B (K45), trình độ C (K3) và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (k15), nâng cao (K1) trong tháng 7-2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK43 ngày 28/7/2019
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao trong tháng 7-2019
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK41 ngày 9/6/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK40 ngày 26/5/2019

Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao trong tháng 5-2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK39 ngày 6/4/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – trình độ  B khoá 39 trong tháng  4/2019.
Chi tiết

Tổng số : 92 bài viết
Trang
12345