Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24


TT. Tin học -Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo: Anh văn chứng chỉ B khóa ABK24 đã có.
Khi đi nhận, các bạn cầm theo CMND để đối chiếu.

Các tin tiếp
Thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017   (18/12/2017)
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp ôn tiếng Anh trình độ B ngày 2/12/2017   (1/12/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK29 Ngày 11/11/2017   (1/12/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B; Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 11 - 2017   (17/11/2017)
Thông báo dời Lịch thi kiểm tra Tiếng Anh CCB - K29 và Lịch khai giảng CC CNTT cơ bản K3   (3/11/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK29 Ngày 28/10/2017 và lịch thi chính thức (đã điều chỉnh)   (1/11/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK28 Ngày 24/9/2017   (17/10/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 10 - 2017   (16/10/2017)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K29 ngày 28/10/2017.   (10/10/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 10 - 2017   (26/9/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK28 Ngày 17/9/2017   (19/9/2017)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K28 ngày 17/9/2017.   (11/9/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B - Khóa 29   (24/8/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ bản - Ngày: 13/7/2017   (9/8/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK27 Ngày 9/7/2017   (4/8/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B; Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017   (1/8/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK27 Ngày 2/7/2017   (4/7/2017)
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 7 - 2017   (26/6/2017)
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017   (26/6/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK26 Ngày 28/5/2017   (26/6/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK26 Ngày 21/05/2017   (24/5/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 05/2017   (9/5/2017)
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn Quốc Gia trong tháng 05-2017   (26/4/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   (21/4/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 04/2017   (29/3/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK25 Ngày 12/3/2017   (9/3/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   (1/3/2017)
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24   (22/2/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017   (16/2/2017)
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017   (16/2/2017)