Thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017
Thời gian đăng ký thi: trước ngày 23/12/2017Các tin tiếp
Thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017   (18/12/2017)
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp ôn tiếng Anh trình độ B ngày 2/12/2017   (1/12/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK29 Ngày 11/11/2017   (1/12/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B; Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 11 - 2017   (17/11/2017)
Thông báo dời Lịch thi kiểm tra Tiếng Anh CCB - K29 và Lịch khai giảng CC CNTT cơ bản K3   (3/11/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK29 Ngày 28/10/2017 và lịch thi chính thức (đã điều chỉnh)   (1/11/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK28 Ngày 24/9/2017   (17/10/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 10 - 2017   (16/10/2017)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K29 ngày 28/10/2017.   (10/10/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 10 - 2017   (26/9/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK28 Ngày 17/9/2017   (19/9/2017)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K28 ngày 17/9/2017.   (11/9/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B - Khóa 29   (24/8/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ bản - Ngày: 13/7/2017   (9/8/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK27 Ngày 9/7/2017   (4/8/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B; Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017   (1/8/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK27 Ngày 2/7/2017   (4/7/2017)
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 7 - 2017   (26/6/2017)
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017   (26/6/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK26 Ngày 28/5/2017   (26/6/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK26 Ngày 21/05/2017   (24/5/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 05/2017   (9/5/2017)
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn Quốc Gia trong tháng 05-2017   (26/4/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   (21/4/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 04/2017   (29/3/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK25 Ngày 12/3/2017   (9/3/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   (1/3/2017)
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24   (22/2/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017   (16/2/2017)
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017   (16/2/2017)