Phòng, chống chiến lược ” diễn biến hòa bình “ trong hssv tại ký túc xá
Học sinh, sinh viên thường khá nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới, cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội, song khả năng phân tích và chọn lọc còn có những hạn chế.


Trong thực tế, nhiều học sinh, sinh viên còn chưa hiểu sâu về chính trị, lập trường tư tưởng chưa vững vàng, nên dễ dao động, dễ bị lôi kéo.Với một số đặc điểm của học sinh, sinh viên như đã nêu trên nên học sinh, sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm mục tiêu chống phá cách mạng nước ta.

Những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trong học sinh, sinh viên thời gian vừa qua tập trung vào một số vấn đề như: Sử dụng internet để tuyên truyền, kích động; bằng nhiều phương pháp tuyên truyền, xuyên tạc, mua chuộc, lôi kéo học sinh, sinh viên vào con đường lầm lạc chống lại Nhà nước, chế độ, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân. Có nhiều đối tượng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, giảng đường, lôi kéo, kích động, nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng, làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống học sinh, sinh viên và trong xã hội.

Để phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trong học sinh, sinh viên, ngày 30/8/2018, Ban quản lý ký túc xá trường Cao đảng Y tế Bình Thuận đã tổ chức học tập, quán triệt cho 100%  học sinh, sinh viên nội trú tại ký túc xá các giá trị truyền thống dân tộc, lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ; đồng thời phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc và làm rõ âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch để học sinh, sinh viên có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời Ban đã xây dựng lực lượng nòng cốt trong học sinh, sinh viên, các em là những học sinh, sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, tích cực, khách quan, gần gũi với bạn bè cùng lứa. Đây cũng chính là lực lượng trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng cho các học sinh, sinh viên khác nhằm loại bỏ các âm mưu,thủ đoạn của các thế lực thù địch khi chúng vừa nhăm nhe xâm nhập, tác động vào môi trường sống của học sinh, sinh viên.

Hình ảnh hoạt động
                           Xuân Trường (Trưởng Ban KTX)

Các tin tiếp
Thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017   (18/12/2017)
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp ôn tiếng Anh trình độ B ngày 2/12/2017   (1/12/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK29 Ngày 11/11/2017   (1/12/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B; Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 11 - 2017   (17/11/2017)
Thông báo dời Lịch thi kiểm tra Tiếng Anh CCB - K29 và Lịch khai giảng CC CNTT cơ bản K3   (3/11/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK29 Ngày 28/10/2017 và lịch thi chính thức (đã điều chỉnh)   (1/11/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK28 Ngày 24/9/2017   (17/10/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 10 - 2017   (16/10/2017)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K29 ngày 28/10/2017.   (10/10/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 10 - 2017   (26/9/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK28 Ngày 17/9/2017   (19/9/2017)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K28 ngày 17/9/2017.   (11/9/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B - Khóa 29   (24/8/2017)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ bản - Ngày: 13/7/2017   (9/8/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK27 Ngày 9/7/2017   (4/8/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B; Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017   (1/8/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK27 Ngày 2/7/2017   (4/7/2017)
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 7 - 2017   (26/6/2017)
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017   (26/6/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK26 Ngày 28/5/2017   (26/6/2017)
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK26 Ngày 21/05/2017   (24/5/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 05/2017   (9/5/2017)
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn Quốc Gia trong tháng 05-2017   (26/4/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   (21/4/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 04/2017   (29/3/2017)
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK25 Ngày 12/3/2017   (9/3/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   (1/3/2017)
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24   (22/2/2017)
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017   (16/2/2017)
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017   (16/2/2017)