Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

 

 TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

 

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA 
KỲ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 
TRÌNH ĐỘ B

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK38

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK39

Danh sách kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khóa ABK40


Các thí sinh có kết quả Đạt đến Trung tâm nhận chứng chỉ;   

Khi đi nhận chứng chỉ  các thí sinh đem theo CMND để đối chiếu.

  

Các tin tiếp
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 3/11/2019   (26/11/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ C - Khóa: ACK3; chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK46;   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/10/2019 và ngày 27/10/2019   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36   (21/11/2018)