Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm thiết bị giảng dạy năm 2021


Xem nội dung Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm thiết bị giảng dạy năm 2021

Các tin tiếp
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Vệ sinh, sửa chữa máy lạnh   (17/10/2022)
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Tủ an toàn sinh học và Nồi cô quay chân không   (17/10/2022)
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm Dược liệu   (17/10/2022)
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm hóa chất đợt 3 năm học 2021 - 2022   (14/10/2022)
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm hóa chất đợt 2 năm học 2021 - 2022   (14/10/2022)
Thông báo 350 /TB-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh   (26/5/2022)
Quyết định 1152/QĐ-UBND: Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (26/5/2022)
Đăng tải và góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết HĐND tỉnh quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh   (18/2/2022)
Thẩm định giá tài sản mua sắm tài sản phục vụ giảng dạy năm 2021   (12/10/2021)
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa kính hiển vi   (12/10/2021)
Thông báo khởi công xây dựng Gói thầu số 01 - Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Sửa chữa khối nhà làm việc BGH và các phòng bộ môn, khối hành chính - cầu nối, tường rào - nhà bảo vệ thuộc Trường CĐ Y tế Bình Thuận   (12/10/2021)
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói số 5 - bảo hiểm công trình Sửa chữa Khối nhà làm việc BGH và các phòng bộ môn khối hành chính - cầu nối, cổng tường rào - nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (12/10/2021)
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm thiết bị giảng dạy năm 2021   (11/10/2021)
Quyết định hủy thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2021   (11/10/2021)
Quyết định thành lập Ban Thanh lý, hủy tài sản   (11/10/2021)
Quyết định hủy tài sản, công cụ dụng cụ năm 2020   (11/10/2021)