Thông báo Về việc tuyển dụng Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế


THÔNG BÁO
   Về việc tuyển dụng Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế
 

                                                                       
Trường Cao đẳng Y tế cần tuyển giảng viên trình độ đại học, sau đại học gồm các chuyên ngành sau:
- Điều dưỡng;
- Bác sỹ;
Thởi gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/5/2015
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính
Điện thoại: 062. 3835849.
Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Các tin tiếp
Tổng hợp Thông tin Về việc tuyển dụng y dược   (4/4/2018)
Tuyển dụng Nhan vien kinh doanh Trình dược viên   (19/2/2016)
Thông báo Về việc tuyển dụng Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế   (20/7/2015)