Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/ĐU ngày 16/02/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 245-QĐ/ĐU ngày 03/10/2022 về việc kiểm tra các Chi bộ trực thuộc Quý IV năm 2022.Vào các ngày 03, 04/ 11/ 2022, Tổ kiểm tra của Đảng ủy do đ/c Đỗ Huy Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra 3 Chi bộ trực thuộc. Tại các buổi làm việc, Tổ kiểm tra đã nghe báo cáo của các đồng chí đại diện các Chi bộ về việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2022, việc xây dựng và thực hiện bản đăng ký, kế hoạch hàng năm của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33 CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" và Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy trong năm 2022; chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng; công tác đảng vụ.

Qua kiểm tra nhận thấy các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch về triển khai học tập Chuyên đề năm 2022, triển khai đến đảng viên, quần chúng học tập, xây dựng kế hoạch cá nhân theo mẫu quy định đảm bảo 100%; đã phổ biến Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm trong cuộc họp Chi bộ định kỳ; đã tổ chức quán triệt lại Chỉ thị số 33 CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cuộc họp Chi bộ định kỳ; đã triển khai các Nghị quyết của cấp trên trong cuộc họp Chi bộ định kỳ; các sổ họp Cấp ủy, Chi bộ đảm bảo, 10/10 cuộc họp Cấp ủy, 10/10 cuộc họp Chi bộ định kỳ đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 10/5/2019 của Đảng ủy khối, không có đảng viên vắng họp quá quy định, đảng viên tham gia phát biểu ý kiến đúng quy định, có biểu dương đảng viên hàng tháng và bảng chấm điểm sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ kèm theo khung tiêu chí cụ thể đạt yêu cầu; sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quý đúng kế hoạch; công tác Đảng vụ đảm bảo các loại văn bản đến, văn bản đi, được ghi chép trong sổ theo dõi văn bản đến, đi và sổ quản lý Đảng viên.

  Căn cứ báo cáo kết quả làm việc của Tổ kiểm tra, Đảng ủy Trường đã ban hành các thông báo kết luận (số 259– Chi bộ 1; số 260– Chi bộ 2; số 261– Chi bộ 3) yêu cầu các Chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại năm 2022.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận


Các tin tiếp
Học sinh sinh viên Trường CĐYT Bình Thuận nhận được nhiều học bổng trong năm học 2020-2021   (25/5/2022)
Tổ chức hoạt động thể thao viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (28/4/2022)
Tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2022   (25/4/2022)
Trường Cao đẳng Y tế tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022   (6/4/2022)
Cảm xúc sau mỗi kỳ thi tay nghề   (29/3/2022)
Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận - Xây dựng và giữ vững danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền   (24/3/2022)
KỶ NIỆM 132 NĂM, NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)   (7/2/2022)
Sinh viên dược thí điểm học trực tiếp tại trường   (21/1/2022)
Giảng viên Trường CĐYT Bình Thuận đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)   (18/1/2022)
Vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn   (17/1/2022)
Chương trình kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022); Trao các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Giọng hát hay Tiếng anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021”   (9/1/2022)
Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới   (29/12/2021)
Trường CĐYT Bình Thuận có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế   (26/12/2021)
Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đạt giải Khuyến khích trong Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.   (23/11/2021)
Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2020 – 2021   (23/10/2021)
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận có đồng Tác giả đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 9 (2020-2021)   (10/9/2021)
Kết nạp đảng viên mới là sinh viên nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid - 19   (24/8/2021)