Công Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gắn hoạt động chuyên môn với hoạt động của tổ chức công đoàn
Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận gắn liền với sự phát triển của trường. Trong những năm vừa qua, Công đoàn nhà trường thể hiện là một tổ chức đoàn thể chính trị quan trọng, đã khẳng định vai trò, chức năng ở mọi lĩnh vực hoạt động trong nhà trường. 


Trong đó đặc biệt là công tác chuyên môn; chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia với chính quyền cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý đơn vị; thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của đơn vị; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển nhà trường.

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng các cấp, triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đến năm 2020, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường, Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, hướng các hoạt động của Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống giáo viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên lao động và sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”.

Những chương trình hành động của Công đoàn tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ viên chức góp phần xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động; giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức, khó khăn trong điều kiện hiện nay để tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển nhà trường; động viên khuyến khích xây dựng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí, xây dựng mối quan hệ phối hợp hài hòa giữa Ban chấp Công đoàn với Ban giám hiệu, giữa Đoàn viên Công đoàn với các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó tạo ra động lực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục sinh viên.

Để hoạt động Công đoàn thực sự thúc đẩy chuyên môn, Công đoàn trường đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,... Gắn các phong trào này với các cuộc vận động lớn của Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện như: “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, thực hiện “Hai không” với 4 nội dung, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”,... Công đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, lao động, luôn coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ về đạo đức, về chuyên môn.

Trên cơ sở thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới công tác quản lí giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục”, Công đoàn cùng với chuyên môn làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên, phối hợp với chuyên môn phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức nhiều buổi thảo luận, trao đổi và rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy. Đồng thời chủ động phối hợp cùng với chuyên môn bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn để duy trì nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Vào đầu mỗi kỳ của năm học, Công đoàn chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn trường. Qua các đợt thi đua công đoàn tổ chức sơ kết đánh giá kết quả Phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm động viên khích lệ phong trào thi đua trong toàn trường.

Bên cạnh đó các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cũng được Công đoàn nhà trường chú trọng nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức có dịp rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Nhờ đó, Trường khi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao cấp Ngành, Khối thi đua luôn đạt thành tích cao. Đội văn nghệ, đội tuyển bóng chuyền hơi nữ, bóng đá nam, cầu lông nam nữ nhiều năm liền đạt giải trong các hội thao của Khối, Ngành.


Các tin tiếp
Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ   (12/3/2019)
Công Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gắn hoạt động chuyên môn với hoạt động của tổ chức công đoàn   (1/1/2019)
Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm y đức của người cán bộ y tế   (1/1/2019)
Công đoàn tổ chức thi nấu ăn và sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3   (14/3/2018)
Trường CĐ Y tế đạt giải nhì toàn đoàn Hội thao Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận lần thứ XVIII   (5/3/2018)
Hội thao giao lưu giữa Công đoàn Trường CĐ Y tế Bình Thuận và Công đoàn Tỉnh Đoàn năm 2018   (21/2/2018)
Trường Cao đẳng Y tế đạt giải nhất môn bóng đá mini nam và Hội diễn nghệ thuật không chuyên Khối thi đua 5 năm 2017   (25/9/2017)
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017-2022   (24/8/2017)
Hội thao cán bộ, công nhân viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (4/5/2017)
Trường Cao đẳng Y tế đạt giải nhì môn Bóng chuyền hơi Hội thao ngành Y tế năm 2017   (13/3/2017)
Trường CĐ Y tế Bình Thuận giành giải nhất toàn đoàn Giải Cầu lông Bảo Việt - Giáo dục 2016   (28/11/2016)
Tổ công đoàn 2 – cđcs Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đạt giải nhất toàn đoàn trong đợt thi đua thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5.   (31/5/2016)
Tổ công đoàn 1 Trường CĐ Y tế sôi nổi tham gia các hoạt động phong trào chào mừng ngày 30/4 và 1/5 năm 2016   (15/5/2016)
Tổ công đoàn 1- cđcs trường cđyt bình thuận hoàn thành tốt kế hoạch chuyên môn và sôi nổi tham gia hoạt động phong trào quý I năm 2016   (12/4/2016)
Tổ công đoàn 1- CĐCS Trường CĐYT Bình Thuận: sôi nổi tham gia các hoạt động phong trào chào mừng ngày 20/11   (30/11/2015)
Trường Cao đẳng Y tế tham gia Hội diễn văn nghệ ngành Y tế năm 2015   (20/7/2015)