Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU  ngày 05/02/2020  của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về  kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2020 và Quyết định số 23-QĐ/ĐU ngày 29/09/2020 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc kiểm tra Chi bộ 2 năm 2020Nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế của Chi bộ trong việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và của Đảng ủy trường; lãnh đạo và tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quý II và Quý III năm 2020 để kịp thời khắc phục, uốn nắn. Vào ngày 22/ 10/ 2020, Tổ kiểm tra của Đảng ủy do đ/c Đỗ Huy Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra Chi bộ 2. Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra đã nghe báo cáo của đ/c Trần Thị Minh Tường, Phó bí thư Chi bộ 2 về việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và của Đảng ủy trường; lãnh đạo và tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quý II và Quý III năm 2020. Qua kiểm tra nhận thấy Chi bộ 2 đã có kế hoạch, thực hiện tốt và đầy đủ việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị trong cuộc họp Chi bộ định kỳ tháng 06 vào ngày 29/6/2020; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong cuộc họp Chi bộ định kỳ tháng 09 vào ngày 25/9/2020; ban hành Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 06/2/2020 về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2020, kế hoạch số 04-KH/CB ngày 10/2/2020 về việc thực hiện chuyên đề năm 2020; có kế hoạch và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong trong Quý II, Quý III năm 2020 được thể hiện trong sổ họp Chi bộ và Nghị quyết hàng tháng. Kết thúc buổi làm việc, Tổ kiểm tra của Đảng ủy đã ghi nhận những cố gắng của Chi bộ 2 và đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ 2 tiếp tục phát huy hơn nữa các nội dung hoạt động đã thực hiện tốt để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đạt kết quả cao

                          Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận


Các tin tiếp
Chi bộ II – Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận kết nạp Đảng viên mới   (17/12/2020)
Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2020   (6/11/2020)
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý IV năm 2020   (6/11/2020)
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025   (8/10/2020)
Chi bộ I tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới   (15/9/2020)
Hoạt động của Chi bộ 1 – Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận - kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   (8/9/2020)
Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2019 – 2020   (4/9/2020)
Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý III, năm 2020   (25/8/2020)
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020   (12/8/2020)
Chi bộ 1 Trường CĐ Y tế Bình Thuận tổ chức viếng, dâng hương tại đền thờ Liệt sĩ TP. Phan Thiết.   (28/7/2020)
Ủy ban kiểm tra đảng ủy trường cao đẳng y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II, năm 2020   (3/7/2020)
Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II năm 2020   (24/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp   (25/5/2020)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022   (11/2/2020)
Đảng Ủy Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh chúc mừng Trường CĐYT Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019   (27/11/2019)
Tổ giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện giám sát tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (21/6/2019)
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II năm 2019   (21/6/2019)
Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Y tế Bình thuận thăm và tặng quà cho người già neo đơn dịp Xuân Kỷ Hợi 2019   (21/2/2019)
Chi bộ 1 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng trong sinh viên   (23/8/2017)
Chi bộ 1 Trường CĐ Y tế Bình Thuận viếng và dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ TP. Phan Thiết   (25/7/2017)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận nhiệm kỳ 2017 - 2020   (27/6/2017)
Chi bộ 1 Trường cao đẳng Y tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới   (15/3/2017)
Chi bộ 1-Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7   (27/7/2016)
Chi bộ 1- Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận dâng hương tưởng niệm 126 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh   (17/5/2016)
Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2015   (28/7/2015)
Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp   (18/6/2015)