Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 12/01/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về  công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã ban hành các Quyết định số 102, 103, 104-QĐ/ĐU ngày 01/10/2021 về việc kiểm tra các Chi bộ trực thuộc Quý IV năm 2021.Vào ngày 11/ 11/ 2021, Tổ kiểm tra của Đảng ủy do đ/c Đỗ Huy Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra 3 Chi bộ trực thuộc. Tại các buổi làm việc, Tổ kiểm tra đã nghe báo cáo của các đồng chí đại diện các Chi bộ về việc tổ chức học tập, triển khai quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020–2025; Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020–2025; việc triển khai các văn bản của cấp trên; việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2021; việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên và đăng ký cá nhân tu dưỡng, rèn luyện của quần chúng năm 2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 33–CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng; công tác đảng vụ. Qua kiểm tra nhận thấy các Chi bộ đã đảm bảo việc tổ chức học tập, triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp theo hoạt động từng tháng; đã triển khai phổ biến đến đảng viên các văn bản của cấp trên: Công văn số 87-CV/ĐU thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII; Quy định số 24-QĐ/TW thi hành điều lệ Đảng; Công văn số 94-CV/ĐU quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 11-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 12-KL/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị trong kỳ họp Chi bộ; đã xây dựng kế hoạch về triển khai học tập Chuyên đề năm 2021 và triển khai đến đảng viên, quần chúng học tập, xây dựng kế hoạch cá nhân theo mẫu quy định đảm bảo 100%; đã thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đảm bảo hàng tháng; 100%  đảng viên dự họp đầy đủ trong 04 kỳ sinh hoạt Chi bộ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, có phát biểu ý kiến và bảng chấm điểm sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ kèm theo khung tiêu chí cụ thể đạt yêu cầu; công tác Đảng vụ đảm bảo và ghi chép đầy đủ trong các loại sổ quản lý đảng viên, văn bản đi và văn bản đến; các sổ họp Chi ủy, Chi bộ đảm bảo, 4/4 cuộc họp cấp ủy, 4/4 cuộc họp Chi bộ định kỳ đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế theo hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 10/5/2019 của Đảng ủy khối. Tuy nhiên, các Chi bộ vẫn còn một số hạn chế như Chi bộ chưa quán triệt lại việc thực hiện Chỉ thị số 33–CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, chưa ghi chép cụ thể, rõ ràng nội dung biên bản họp Chi ủy và sổ theo dõi văn bản đến.

        Căn cứ báo cáo kết quả làm việc của Tổ kiểm tra, Đảng ủy Trường đã ban hành các thông báo kết luận kiểm tra (số 120 – Chi bộ 1; số 121 – Chi bộ 2; số 122 – Chi bộ 3) yêu cầu các Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

 

            Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận


Các tin tiếp
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2021   (27/11/2021)
Đảng viên Chi bộ 1 xung kích trên mặt trận chống dịch Covid 19   (29/7/2021)
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý II năm 2021   (2/7/2021)
Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2021   (5/4/2021)
Chi bộ II – Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận kết nạp Đảng viên mới   (17/12/2020)
Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2020   (6/11/2020)
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý IV năm 2020   (6/11/2020)
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025   (8/10/2020)
Chi bộ I tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới   (15/9/2020)
Hoạt động của Chi bộ 1 – Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận - kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   (8/9/2020)
Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2019 – 2020   (4/9/2020)
Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý III, năm 2020   (25/8/2020)
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020   (12/8/2020)
Chi bộ 1 Trường CĐ Y tế Bình Thuận tổ chức viếng, dâng hương tại đền thờ Liệt sĩ TP. Phan Thiết.   (28/7/2020)
Ủy ban kiểm tra đảng ủy trường cao đẳng y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II, năm 2020   (3/7/2020)
Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II năm 2020   (24/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp   (25/5/2020)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022   (11/2/2020)
Đảng Ủy Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh chúc mừng Trường CĐYT Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019   (27/11/2019)
Tổ giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện giám sát tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (21/6/2019)
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II năm 2019   (21/6/2019)
Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Y tế Bình thuận thăm và tặng quà cho người già neo đơn dịp Xuân Kỷ Hợi 2019   (21/2/2019)
Chi bộ 1 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng trong sinh viên   (23/8/2017)
Chi bộ 1 Trường CĐ Y tế Bình Thuận viếng và dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ TP. Phan Thiết   (25/7/2017)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận nhiệm kỳ 2017 - 2020   (27/6/2017)
Chi bộ 1 Trường cao đẳng Y tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới   (15/3/2017)
Chi bộ 1-Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7   (27/7/2016)
Chi bộ 1- Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận dâng hương tưởng niệm 126 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh   (17/5/2016)
Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2015   (28/7/2015)
Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp   (18/6/2015)