Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận chủ trì thực hiện
Ngày 28/8/2019, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận chủ trì đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài “Xác định tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan B (HBsAg +) trong dân số trẻ em dưới 5 tuổi tại tỉnh Bình Thuận” do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận chủ trì thực hiện.


Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, đề tài đã được thực hiện trong thời gian 24 tháng, từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2019, đúng theo tiến độ và yêu cầu đề ra, đã hoàn thành các sản phẩm và đã có báo cáo kết quả thực hiện đề tài, đủ điều kiện để được trình Hội đồng đánh giá nghiệm thu. Đại diện nhóm thực hiện nghiên cứu, Ts Bs Đỗ Huy Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài và cám ơn các cá nhân, tổ chức liên quan đã cùng phối hợp, giúp đỡ để nhóm thực hiện nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng đã có các ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Các ý kiến đều nhất trí đề tài đã thực hiện đúng theo yêu cầu, kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và có độ tin cậy cao, góp phần vào công tác phòng chống bệnh viêm gan siêu vi B cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho cả cộng đồng nói chung. Các thành viên Hội đồng cũng đã nêu ra một số hạn chế, thiếu sót trong báo cáo kết quả thực hiện đề tài và đề nghị nhóm thực hiện nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài giải trình và tiếp thu ý kiến của Hội đồng, 100% thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đã đạt yêu cầu và nhất trí nghiệm thu đề tài.

Đây là kết quả đáng phấn khởi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, góp phần động viên các giảng viên của nhà trường say mê nghiên cứu khoa học hơn nữa nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của nhà trường trong thời gian đến.

Hình ảnh hoạt động                                     Nhóm thực hiện

Các tin tiếp
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học   (12/3/2021)
Tổng kết Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm học 2020-2021   (8/3/2021)
Mô hình phòng khám bác sỹ gia đình - Giải pháp chăm sóc Bệnh nhân tại nhà   (26/10/2020)
Kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận chủ trì thực hiện được bàn giao triển khai ứng dụng vào thực tiễn   (21/1/2020)
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận chủ trì thực hiện   (3/9/2019)
Trường Cao đẳng Y tế tổ chức họp hội đồng chuyên ngành tự đánh giá báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh   (22/5/2019)
Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở niên khóa 2017-2018   (6/7/2018)
Hoạt động khoa học kỹ thuật của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2017   (28/12/2017)
Hội thảo khoa học về chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa   (22/9/2017)
Tình hình hoạt động khoa học công nghệ Quý I/2016 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (19/4/2016)
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học y tế “Tình hình lây nhiễm viêm gan siêu vi B, C và đột quỵ ở người lớn tại Bình Thuận”   (21/1/2016)
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Y tế Bình thuận năm học 2014-2015   (13/8/2015)