Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận không chỉ là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng cho ngành Y tế tỉnh nhà mà còn cung cấp nhân lực cho hệ thống Y tế cả nước và đồng thời là đơn vị thường xuyên tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Hoạt động NCKH của trường trực tiếp tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường.NCKH cũng là nhu cầu của giảng viên, học viên và sinh viên nhằm xây dựng, hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận khoa học tiến tới xây dựng, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách, năng lực công tác trong quá trình giảng dạy, học tập tại trường và sau khi ra trường. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng NCKH là yêu cầu thường xuyên của nhà trường.Hiện nay, bất cứ một trường Cao đẳng nào cũng đều có 2 nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó là: giảng dạy và NCKH. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ tương hỗ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của mỗi nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

Tại mỗi trường Cao đẳng, vấn đề nâng cao chất lượng dạy và học là những yếu tố quan trọng, có sự tác động lớn đến chất lượng đào tạo. Để đánh giá khả năng lao động chuyên môn, tư duy lý luận và nhận thức thực tiễn của giảng viên tại trường, nhất thiết phải có sự kết hợp tốt hoạt động NCKH của giảng viên với hoạt động giảng dạy.

Tất cả chúng ta đều biết, NCKH không chỉ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong sự tồn tại và phát triển của xã hội mà nó còn có vị trí cực kỳ quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo. Công tác NCKH hiện đang được xem là một “mắt xích” quan trọng không thể thiếu được trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Và hiện nay, công tác giảng dạy và NCKH là hai nhiệm vụ song hành của từng giảng viên tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác NCKH, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác NCKH và xác định đây là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường. 

Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm sát sao đến công tác NCKH, lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. Đến nay, hoạt động NCKH của Nhà trường đã đạt được kết quả nhất định, nhiều đề tài cấp tỉnh được thực hiện, tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong tỉnh, các giảng viên và sinh viên tích cực tham gia vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Năm học 2020-2021 Trường đã triển khai hoạt động NCKH và đã tham mưu Hội đồng tổ chức xét duyệt 04 đề cương NCKH từ các Phòng, Ban, Trung tâm và các giảng viên vào ngày 03/02/2021, tiếp nhận đăng ký 02 đề cương NCKH và sẽ tổ chức Hội đồng xét duyệt trong tháng 3/2021. Đặc biệt, trong năm nay có sự tham gia của Sinh viên, đảng viên trẻ vào hoạt động NCKH với đề tài: “Xác định hàm lượng CURCUMIN còn lại trong xác củ nghệ sau khi đã chiết xuất tinh bột”.

Hàng năm, Nhà trường xây dựng điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của xã hội. Trong đó, có khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động NCKH, có chế độ khen thưởng kịp thời đối với mỗi cá nhân và tập thể có thành tích trong NCKH để tạo động lực và kích thích tính tích cực tự giác của giảng viên đối với công tác NCKH. 

Thực tế cho thấy rất hiếm có những trường Cao đẳng đẳng cấp quốc tế mà không đồng thời là một trường mạnh về NCKH. Như vậy, vai trò của NCKH trong các Trường Cao đẳng là rất lớn, đặc biệt là hoạt động NCKH tại trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với riêng nhiệm vụ chính trị của trường mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Y tế và của toàn xã hội.

  Hình ảnh hoạt động

  Tấn Thịnh ( TP. QLĐT&NCKH)


Các tin tiếp
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học   (12/3/2021)
Tổng kết Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm học 2020-2021   (8/3/2021)
Mô hình phòng khám bác sỹ gia đình - Giải pháp chăm sóc Bệnh nhân tại nhà   (26/10/2020)
Kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận chủ trì thực hiện được bàn giao triển khai ứng dụng vào thực tiễn   (21/1/2020)
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận chủ trì thực hiện   (3/9/2019)
Trường Cao đẳng Y tế tổ chức họp hội đồng chuyên ngành tự đánh giá báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh   (22/5/2019)
Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở niên khóa 2017-2018   (6/7/2018)
Hoạt động khoa học kỹ thuật của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2017   (28/12/2017)
Hội thảo khoa học về chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa   (22/9/2017)
Tình hình hoạt động khoa học công nghệ Quý I/2016 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (19/4/2016)
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học y tế “Tình hình lây nhiễm viêm gan siêu vi B, C và đột quỵ ở người lớn tại Bình Thuận”   (21/1/2016)
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Y tế Bình thuận năm học 2014-2015   (13/8/2015)