Triển khai Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 30/9/2022 về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025
Chi tiết
Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Chi tiết
Phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 NĂM BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (1911- 2022)
Chi tiết
Nhớ lời Bác dạy năm xưa

“Các cô, các chú là những thầy giáo, những cán bộ giáo dục đều phải luôn luôn cố gắng học thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi, thì sẽ không theo kịp đà tiến chung, sẽ trở thành lạc hậu”.

Chi tiết
Nhớ lời Bác dạy năm xưa

“Y tá là những chiến sĩ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi. Những chiến sĩ y tá phải có chí chịu khổ, chịu khó. Phải giàu lòng bác ái hy sinh”.

Chi tiết
Nhớ lời Bác dạy năm xưa

“Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu” câu nói ấy rất đúng”.

Chi tiết
Nhớ lời Bác dạy năm xưa

“Làm nghề gì cũng phải học”

Chi tiết
Nhớ lời Bác dạy năm xưa
"Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.
Chi tiết
Nhớ lời Bác dạy năm xưa
“Lương y như từ mẫu”
Chi tiết
Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 12/5/2022 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức buổi sinh hoạt xem phim tư liệu tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Chi tiết
Đoàn viên/ Hội viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tiếp tục tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, Đoàn trường phối hợp với Hội sinh viên trường tiếp tục triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” đến các chi đoàn/chi hội.

Chi tiết
Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chi tiết
Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản liên quan đến việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgích đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt hàng ngày.

Chi tiết

Tổng số : 14 bài viết
Trang
1