Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 12/5/2022 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức buổi sinh hoạt xem phim tư liệu tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).Đây là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu. Qua đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cùng cố gắng tiếp tục tiến bước trên con đường dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

  Hình ảnh hoạt động

Đình Khoa - Phòng TC-HC


Các tin tiếp
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 NĂM BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (1911- 2022)   (19/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh   (18/5/2022)
Đoàn viên/ Hội viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tiếp tục tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”   (16/5/2022)
Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022   (6/5/2022)
Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh   (6/5/2022)