Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp tuyển sinh vào đợt 6 - năm 2018
Chi tiết
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Chi tiết
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018
Phòng Đào tạo & NCKH thông báo:
Đề nghị Tất cả các sinh viên khoá mới năm 2018 có mặt tại Hội trường A vào lúc 8g ngày 4/9/2018 tham gia sinh hoạt đầu năm.
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 6
Chi tiết
Thông báo Về việc gia hạn thời gian tuyển sinh lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 của Đại học Trà Vinh
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 5
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 (Đại học Trà Vinh)
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 4
Chi tiết
Thông tin tuyển sinh 2018


Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 3
Chi tiết
Hội đồng Tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển vào ngành Dược sỹ Cao đẳng 2 - Năm 2018
Chi tiết
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển Lớp Điều dưỡng chuyển đổi Y sỹ văn bằng 2; Y sỹ văn bằng 2 - khóa học 2018 - 2019.
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN ĐỢT 2
Chi tiết
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Trung cấp, Chuyển đổi văn bằng
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN ĐỢT 1
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng Dược và Cao đẳng Hộ sinh năm 2017 - Đợt 2
Chi tiết
Thông báo Chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyển đổi Y sỹ
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Mã ngành đào tạo mới: Cao đẳng dược và Cao đẳng hộ sinh - Đợt 1
Chi tiết
Thông báo Chiêu sinh Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng năm 2017
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (Tháng 9-2017)
Chi tiết

Tổng số : 42 bài viết
Trang
123