Danh sách trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng VLVH (ĐH Trà Vinh) năm 2015


Danh sách điểm thi và danh sách trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng VLVH (ĐH Trà Vinh) năm 2015


Danh sách điểmDanh sách trúng tuyển


Ghi chú:   Về điều kiện trúng tuyển

- 3 môn phải >=15

- Nếu thuộc KV1: Điểm Môn 3 phải >=4

- Nếu thuộc KV2NT: Điểm Môn 3 phải >=4.5

- Nếu thuộc KV2; KV3: Điểm Môn 3 phải >=5


Các tin tiếp
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018   (7/8/2018)
Danh sách trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng VLVH (ĐH Trà Vinh) năm 2015   (11/9/2015)
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng điều dưỡng lên đại học điều dưỡng năm 2015   (20/7/2015)