Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp tuyển sinh vào đợt 6 - năm 2018Các tin tiếp
Thông báo V/v gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp tuyển sinh vào đợt 6 - năm 2018   (1/10/2018)
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018   (7/8/2018)
Danh sách trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng VLVH (ĐH Trà Vinh) năm 2015   (11/9/2015)
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng điều dưỡng lên đại học điều dưỡng năm 2015   (20/7/2015)