Kết quả trúng tuyển Ngành Trung cấp Y sỹ đa khoa _ Đợt 1 _ Năm 2021


Xem danh sách

Các tin tiếp
Kết quả trúng tuyển Ngành Trung cấp Y sỹ đa khoa _ Đợt 1 _ Năm 2021   (28/9/2021)
Kết quả trúng tuyển Ngành Cao đẳng Dược chính quy _ Đợt 1 _ Năm 2021   (28/9/2021)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 3)   (29/7/2019)
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018   (7/8/2018)
Danh sách trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng VLVH (ĐH Trà Vinh) năm 2015   (11/9/2015)
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng điều dưỡng lên đại học điều dưỡng năm 2015   (20/7/2015)