Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Điều dưỡng hệ trung cấp


                                                                     


                                                                          THÔNG BÁO

                             Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Điều dưỡng hệ trung cấp

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục&Đào tạo năm 2015;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục&Đào tạo và UBND tỉnh Bình Thuận;

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Điều dưỡng hệ trung cấp năm 2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

2. Chỉ tiêu: 50

          3. Tiêu chí xét tuyển: xét điểm học bạ lớp 12 hai môn Toán, Sinh (không nhân hệ số). Tuyển sinh trong cả nước.

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ

5. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/9/2015

          Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và NCKH, 274 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết. Điện thoại: 062.3.825.740 hoặc website: cybt.edu.vn./.


Các tin tiếp
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận   (4/1/2019)
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (18/9/2018)
Thông báo Về việc gia hạn thời gian tuyển sinh lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 của Đại học Trà Vinh   (26/7/2018)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 5   (3/7/2018)
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 (Đại học Trà Vinh)   (11/6/2018)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 4   (6/6/2018)
Thông tin tuyển sinh 2018   (14/5/2018)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 3   (4/5/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN ĐỢT 2   (13/4/2018)
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Trung cấp, Chuyển đổi văn bằng   (10/4/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN ĐỢT 1   (28/3/2018)
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng Dược và Cao đẳng Hộ sinh năm 2017 - Đợt 2   (20/11/2017)
Thông báo Chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyển đổi Y sỹ   (8/11/2017)
Thông báo Tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Mã ngành đào tạo mới: Cao đẳng dược và Cao đẳng hộ sinh - Đợt 1   (7/11/2017)
Thông báo Chiêu sinh Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng năm 2017   (23/10/2017)
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (Tháng 9-2017)   (27/9/2017)
Thông báo tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học Ngành Điều dưỡng đa khoa Lần 3   (6/9/2017)
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 3   (24/8/2017)
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 2   (1/8/2017)
Thông báo Tuyển sinh Y sỹ chuyển Điều dưỡng 2017   (1/8/2017)
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 1   (25/4/2017)
Tuyển sinh Trung cấp Dược sỹ Hệ chính quy   (6/10/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp   (15/9/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp   (17/8/2016)
Thông tin tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016   (28/7/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp   (28/7/2016)
Thông báo Tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (2/6/2016)
Thông báo Tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (5/4/2016)
Thông báo Mở lớp liên kết liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại hoc ngành: Điều dưỡng, Y tế công cộng, Xét nghiệm năm 2016   (25/2/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Điều dưỡng hệ trung cấp   (15/9/2015)