Hệ thống Văn bản
 Văn bản của các Bộ
 Văn bản của Tỉnh
 Văn bản của Trường

Danh sách văn bản
SttSố/ ký hiệu VBNgày ban hànhTrích yếu
1 6096 /UBND-YT 03/11/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh.

Tải về: 6096 /UBND-YT

2 333 /CĐYT-TCHC 02/11/2021

 Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tải về: 333 /CĐYT-TCHC

3 2970 /QĐ-UBND 02/11/2021

Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tải về: 2970 /QĐ-UBND

4 3143/KH-UBND 12/10/2021

Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Tải về: 3143/KH-UBND

5 606 /STTTT TTCNTT&TT 12/10/2021

Dự báo sớm nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng.

Tải về: 606 /STTTT TTCNTT&TT

6 2331/UBND-KGVXNV 12/10/2021

Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

Tải về: 2331/UBND-KGVXNV

7 1415/SVHTTDL-QLTDTT 12/10/2021

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1903/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh.

Tải về: 1415/SVHTTDL-QLTDTT


8 314/KH-UBND 12/10/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Tải về: 314/KH-UBND

9 104/CĐYT-THNN 12/10/2021

Xác minh văn bằng, chứng chỉ Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn

Tải về: 104/CĐYT-THNN

10 70 /QĐ-CĐYT 12/10/2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Điều dưỡng

Tải về:70 /QĐ-CĐYT

Tổng số : 307 văn bản
Trang
12345678910Tiếp