Thông tin liên hệ
 
Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận
Số 274 Nguyễn Hội, Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3.831.482 - Fax: 0252.3.832.453 - Email: tcdyt@binhthuan.gov.vn